For lokale virksomheder

Vil du være med til at sige fra overfor unfair konkurrence fra store multinationale selskaber som bruger skattely?

Med DK mod Skattely siger vi stop til skattely, fordi multinationale selskaber, der bruger skattely har urimelige konkurrencefordele overfor lokale virksomheder, der betaler en fair skat.

Du kan få et DK mod Skattely-klistermærke til dit vindue - for at gøre opmærksom på de urimelige konkurrencevilkår, og at du ikke bruger skattely.

Vis dine kunder, at du er med i DK mod Skattely!

Alt hvad du skal gøre er at placere et klistermærke i dit butiks-vindue med en lille plakat om kampagnen, som du kan se her til højre. Du kan også vise dit engagement ved at skrive dig ind på vores danmarkskort.

Om kampagnen DK mod Skattely

Mellemfolkeligt Samvirkes landsdækkende kampagne DK mod Skattely sætter fokus på konsekvenserne ved multinationale selskabers brug af skattely både for danskerne og verdens fattige. DK mod Skattely er en del af den globale kampagne #TaxPower, der samler kræfterne på tværs af 20 lande i kampen for fair beskatning af multinationale virksomheder. Flere skatindtægter i udviklingslandene er helt afgørende i de kommende år, for dels at finde midler til at afskaffe fattigdom og sult - og for at skabe øget global lighed.

Skattely skader danske interesser, men de har endnu mere alvorlige konsekvenser i udviklingslandene. Danmark mister hvert år milliarder til skattely, som skader lokale virksomheder via unfair konkurrence. I udviklingslandene mærker de lokale virksomheder også den urimelige konkurrence. Det skønnes, at udviklingslandene hvert år mister 900 mia. grundet skattely. Det er mere end landene årligt modtager i udviklingsbistand.

Med DK mod Skattely skaber vi opmærksomhed omkring problemerne ved brugen af skattely og lægger sammen pres på virksomheder og politikere for at de tager globalt og socialt ansvar.

DK mod Skattely stiller følgende krav til vores politikere:

  • Firmaer placeret i skattely må ikke modtage danske skattekroner
  • Lokale virksomheder skal ikke opleve unfair konkurrence fra multinationale selskaber i skattely. Derfor skal der indføres en effektiv global minimums-selskabskat med EU som frontløber.
  • Borgere har ret til at kende problemets omfang:
    • Vi aner i dag ikke, hvor mange milliarder Danmark årligt går glip af grundet skattely. Derfor skal Skat lave beregninger, som viser problemets omfang.
    • Danmark skal i EU gå forrest mod skattely og sikre, at multinationale virksomheder aflægger offentligt tilgængelige regnskaber i hvert land, de har forretning.
    • Der skal være åbenhed om skatteaftaler mellem myndigheder og selskaber, og om hvem selskabernes reelle ejere er.

Læs meget mere om kampagnen her.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Mellemfolkeligt Samvirke, Maja Andersen, man@ms.dk