Kampagnen

DK mod Skattely er Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne for at stoppe multinationale selskabers brug af skattely. Skattely udhuler vores velfærd og fremmer ekstrem ulighed i verdens udviklingslande. Det er helt afgørende at udviklingslandene får flere skatteindtægter i de kommende år, for at der er midler nok til at afskaffe fattigdom og sult - og skabe øget global lighed.

Sammen med dig - og borgere i hele Danmark - vil vi sætte en stopper for brugen af skattely. Vær med i kampagnen, så arbejder du for at flytte penge væk fra skattely og over i udviklingslandendes finansiering af fx sundhed, uddannelse og infrastruktur.

Men hvad er problemet?

Mulitnationale selskaber som Google, Skype, Coca-Cola og Ikea er blevet afsløret i at spekulere i skattely.  Gennem en hullet lovgivning, hemmelige skatteaftaler og uetiske rådgivere placerer de deres profit i de forkerte steder. EU Kommissionen vurderer, at vi i EU går glip af op mod 7500 milliarder kr. om året.

Hvor meget mon Danmark mister i skatteindtægter? Det er uden tvivl mange penge. Kigger man på udvilkilngslandende er konsekvenserne af skattespekulation via skattely endnu mere alvorlige, da man tager penge fra dem som har allermest brug for dem. Det skønnes, at udviklingslande hvert år mister op mod 900 milliarder kr. alene på grund af skattespekulation via skattely. Det er mere end de selvsamme lande motager i udviklingsbistand. Behøver vi at sige, at pengene kunne gøre enorm gavn for de børn og unge, der lige nu står og mangler bedre skolegang, bedre uddannelse og bedre jobmuligheder?

Tre gode grunde til at sætte en stopper for skattely

 1. Skattely udhuler vores fælles velfærd og fremmer ekstrem ulighed især i udviklingslande
 2. Skattely giver multinationale skattespekulanter urimelige konkurrencefordele over for lokale virksomheder, der betaler en fair skat
 3. Skattely bygger på hemmelighedskræmmeri og underminerer borgernes demokratiske indflydelse 

Det er afgørende for vores fælles fremtid, at vores politikere forpligtiger sig til at stoppe skattely og skattefusk. Ved fælles indsats kan vi sikre, at Danmark bliver internationalt foregangsland i kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely.

Hvordan løser vi det?

Sammen står vi stærkere – når vi skal forandre et forældet og hullet globalt skattesystem. Og når vi skal overbevise folketingskandidater om at de skal gå forrest i den kamp. 

DK mod Skattely er del af den globale skattekampagne #TaxPower, hvor dedikerede mennesker fra 20 lande kæmper for at multinationale selskaber skal betale en fair skat  i de udviklingslande, hvor de producerer. Bag kampagnen står ActionAid, som Mellemfolkeligt Samvirke er en del af. Vi arbejder desuden sammen med en masse andre organisationer i ind- og udland for at skabe det fælles, folkelige pres.

Målet med #TaxPower-kampagnen er ambitiøst: Sammen vil vi skabe et globalt, folkeligt pres på magthavere for at gøre det socialt uacceptabelt for store virksomheder at undgå at betale skat i udviklingslande. Vi arbejder for at regeringer samt regionale og internationale fora udvikler og håndhæver retfærdige og gennemsigtige regler i forhold til at beskatte store multinationale selskaber. Og vi presser på lokalt, nationalt og internationalt, for at mennesker, der lever i sult og fattigdom, får den offentlige omsorg, de har ret til, så de får et sundt og værdigt liv.

Opbakning:

Hele 85 procent af den danske befolkning mener ikke, at multinationale virksomheder skal bedrive skattespekulation i udviklingslandene, selvom det nogen gange er lovligt. I Mellemfolkeligt Samvirke arbejder vi for at virksomheder skal betale skat af deres overskud i de lande, hvor overskuddet er skabt, og det bakker danskerne os heldigvis op i.

Derfor kræver vi af vores politikere, at de forpligter sig på at ændre de forældede og uretfærdige internationale regler, som gør det muligt for multinationale virksomheder lave aggressiv skatteplanlægning med det formål at gemme deres profit i skattely.
Lokale virksomheder oplever unfair konkurrence fra de store multinationale firmaer, som bruger skattely. Det vil vi ikke finde os i! Lokale virksomheder har derfor lige så meget interesse i at stoppe skattefusk og brug af skattely. Vi vil heller ikke finde os i, at vores skattekroner går til firmaer, som bruger skattely – det giver jo ingen mening at fællesskabets penge går til virksomheder, som ikke bidrager til fællesskabet.

Politiske krav:

Vi opfordrede de cirka 700 folketingskandidater til senest 100 dage efter valget at fremsætte et forslag, som har til formål at stoppe virksomheders brug af skattely. Samtidig kræver vi at de vil sikre, at Danmark bliver internationalt foregangsland i kampen mod de usolidariske og udemokratiske skattely. Det kan de gøre ved at arbejde for DK mod Skattely's tre hovedkrav:

 • Firmaer placeret i skattely må ikke modtage danske skattekroner
 • Lokale virksomheder skal ikke opleve unfair konkurrence fra multinationale selskaber i skattely. Derfor skal der indføres en effektiv global minimums-selskabskat med EU som frontløber
 • Borgere har ret til at kende problemets omfang:
  • Vi aner i dag ikke, hvor mange milliarder Danmark årligt går glip af grundet skattely. Derfor skal Skat lave beregninger, som viser problemets omfang
  • Danmark skal gå forrest i EU og sikre, at multinationale virksomheder aflægger offentligt tilgængelige regnskaber i hvert land, de har forretning
  • Der skal være åbenhed om skatteaftaler mellem myndigheder og selskaber, og om hvem selskabernes reelle ejere er

Vær med til at sætte en stopper for brugen af skattely! Jo flere vi er – jo stærkere står budskabet.

Læs mere om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde for retfærdig skat her